Missie & Visie

Wij zijn FIT Dockum niet zonder reden gestart. Wij willen iets toevoegen aan de mensen om ons heen, de wereld een heel klein beetje beter maken zeg maar. En hoe we dat willen doen, daar hebben we een heel duidelijk eigen idee bij.

Missie

1. Toonaangevend zijn op het gebied van personal training en coaching in de regio. Het begrip ‘persoonlijke begeleiding’ opnieuw definiëren. Trendsettend op het gebied van kwaliteit, hoogstaande persoonlijke coaching en training.

2. Een bron zijn van heldere, direct toepasbare, relevante en begrijpelijke informatie met betrekking tot bewegen, voeding en leefstijl. Ons doel is de klant duidelijkheid te verschaffen in de zee van informatie over deze onderwerpen en hierdoor bewustzijn te creëren ten opzichte van het nemen van de juiste beslissingen die leiden tot een gezondere en fittere leefstijl.

3. In een vertrouwde, professionele en deskundige sfeer klanten ondersteunen en begeleiden naar een fittere, gezondere en gelukkigere leefstijl die blijvend is. Wij zetten ons maximaal in voor een persoonlijk, individueel proces waarbij beide partijen zich als mens bloot durven te geven, grenzen durven te verleggen en zich optimaal in willen zetten voor blijvend resultaat op lange termijn.

4. Een plek creëren waar onze klanten mens kunnen zijn. Waar jij en je vriend(in)en met plezier langskomen en in een vertrouwde, gezellige en motiverende sfeer – of juist in alle privacy – tijd kunnen besteden aan zichzelf. Waar je écht gezien wordt door de coaches en waar met oprechte interesse aan je wordt gevraagd hoe het met je gaat. Een plek waar jij en jouw specifieke doelen op de allereerste plek komen – zowel voor jou als voor jouw coach. Wij creëren een plek waar werken aan je gezondheid en fitheid LEUK is.

5. De regio zichtbaar fitter maken. Minder mensen in de auto, meer mensen in beweging. Minder kwaaltjes, meer vitaliteit. Betere belastbaarheid, ook -en zeker- op hogere leeftijd. Een bredere en betere fysieke basis voor kinderen om obesitas en tal van aandoeningen op latere leeftijd tegen te gaan.